जाँच पठाउनुहोस्

हाम्रो ताजा बन्दकोबी, हरियो गोभी, राउन्ड बन्दकोटी, चिनियाँ बन्दकोटी इत्यादि वा प्रिसेलिस्टको बारेमा सोधपुछको लागि, कृपया तपाईंको ईमेल हामीलाई दिनुहोस् र हामी २ 24 घण्टा भित्र सम्पर्कमा रहनेछौं।